Selecteer een pagina

Be smart about water

De afgelopen jaren werd ons land meermaals geteisterd door periodes van langdurige droogte. Daardoor groeit het besef dat een optimale waterhuishouding onmisbaar is. In Burenberg wordt dan ook geen enkele moeite gespaard om het project zo waterneutraal mogelijk te maken. Er wordt volop ingezet op een maximale waterrecuperatie om zo het verbruik van vers drinkwater tot wel 40% te reduceren.

Hemelwaterbuffers & regenwaterputten

Dankzij het gebruik van hemelwaterbuffers en regenwaterputten wordt het regenwater maximaal gerecupereerd, waardoor er geen leidingwater gebruikt moet worden voor minderwaardige toepassingen zoals het doorspoelen van het toilet. Tegelijkertijd zorgt zo’n buffer ervoor dat de openbare riolering ontlast wordt op momenten van hevige regenval. De overloop van de regenwaterputten is bovendien aangesloten op infiltratievoorzieningen zodat het overtollige water terug in de bodem kan infiltreren. In combinatie met een waterzuinig toilet resulteert dit in een lagere drinkwaterfactuur voor de bewoners.

Groendaken

Groendaken houden het regenwater langer op en laten deze deels terug verdampen.

Maximale infiltratie

De ondergrondse parking ligt maximaal onder de gebouwen, zodat de tuinen op volle grond aangelegd kunnen worden. Dat zorgt ervoor dat het water daar maximaal kan infiltreren.

Grijs water

Onze duurzaamheidspartner NOVEN onderzoekt of het douchewater (ook gekend als grijs water) eventueel gezuiverd en hergebruikt kan worden in andere laagwaardige toepassingen. Recente technologische ontwikkelingen bieden namelijk steeds meer mogelijkheden op vlak van recuperatie van grijs water.

Keep it warm

Het streefdoel van ION is om van Burenberg een energieneutraal project te maken. Dit doen we door de energiebehoefte te minimaliseren en lokaal geproduceerde hernieuwbare energie te maximaliseren. De verwarming van Burenberg gebeurt via een warmtenet, waarbij warmte centraal opgewekt wordt op site-niveau. Concreet wordt er gekozen voor een systeem op basis van geothermie, waardoor het gebruik van fossiele brandstoffen vermeden wordt. Bovendien kan Burenberg dankzij het gebruik van warmtepompen in plaats van traditionele methodes zoals gas en airco z’n ecologische voetafdruk met 80% verkleinen.

Let the sun in!

Naast het warmtenet gebruiken we met zonnepanelen nog een bron van hernieuwbare, lokaal geproduceerde energie. In Burenberg zijn de gebouwen georganiseerd volgens een getrapt model, waardoor het dakoppervlak van elk gebouw optimaal blootgesteld wordt aan de zon en zo een maximale hoeveelheid aan hernieuwbare energie kan opwekken.

Green living in the city

In het hart van Burenberg ligt een grote, publieke parktuin van ca. 4600 m², die de natuurlijke hoogteverschillen van het terrein optimaal integreert. De bedoeling is om meer groen en licht in de omgeving te introduceren, een oase van rust in het midden van de stad. De parktuin zal zowel voor de bewoners als voor de buurtbewoners vanuit verschillende omliggende straten toegankelijk zijn.

Naast deze publieke parktuin worden er ook drie grote collectieve privétuinen aangelegd, toegankelijk voor de bewoners van de omliggende gebouwen van Burenberg.

In zowel de parktuin als de collectieve tuinen speelt biodiversiteit een grote rol. Er zullen in totaal zo’n 75 inheemse bomen en fruitbomen geplant worden, aangevuld met heel wat struiken en bloemenperken die dienst doen als schuilplek en natuurlijke habitat voor de lokale fauna. Er werd ook een inventaris opgemaakt van alle bestaande bomen. Ten slotte worden er schaduwrijke zones en een centrale graszone voorzien, waar de (buurt)bewoners kunnen picknicken en spelen.

De parktuin compenseert zo de dichtere bebouwing, in combinatie met de groendaken en groene afscheidingen. Met de komst van Burenberg gaat er dus geen natuurwaarde verloren, maar wordt er met de weelderige tuinen en groenzones juist een meerwaarde gecreëerd.

Honouring history

Op de site van Burenberg bevindt zich een waardevol stukje erfgoed in de vorm van een voormalig klooster. Dit klooster wordt volledig gerenoveerd en herbestemd, samen met de drie arbeiderswoningen en de tuinmuur van het voormalige Alexianenklooster. De historische kapel vormt trouwens samen met de parktuin het hart van Burenberg.

Sustainable mobility

Duurzaam wonen en duurzame mobiliteit gaan hand in hand in Burenberg. De binnenzone is volledig verkeersluw gemaakt en het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer wordt gestimuleerd. Er wordt met andere woorden maximaal ingezet op het STOP-principe, waarbij de prioriteit ligt bij Stappen, dan Trappen (fiets), vervolgens bij Openbaar vervoer en pas als laatste bij Personenwagens.

Fietsenstallingen

Er worden fietsenstallingen voorzien over de gehele site, zowel publieke fietsenstallingen voor bezoekers bovengronds als fietsenstallingen specifiek voor de bewoners. Voor hen zijn er bovengronds 112 plaatsen en ondergronds 253 plaatsen, waaronder speciale stallingen voor bakfietsen. Alle ondergrondse fietsenstallingen zijn bovendien vlot toegankelijk, zowel via speciale fietshellingen als via een fietslift met directe toegang vanuit de Kaboutermansstraat.

Ondergrondse parking

Parkeren in Burenberg gebeurt volledig ondergronds. Hierdoor kunnen we de volledige binnenzone verkeersluw te maken. De ondergrondse parking telt in totaal 234 parkeerplaatsen, ruim voldoende om de parkeerbehoefte van het hele project op te vangen. De ondergrondse parking creëert bovendien extra ruimte voor kwalitatieve groene zones, wat resulteert in een betere luchtkwaliteit en minder geluidsbelasting.

Laadpunten & deelmobiliteit

In Burenberg voorzien we elektrische laadpunten, zowel voor elektrische fietsen als voor elektrische auto’s. Ten slotte onderzoeken we ook de mogelijkheden voor auto- en fietsdelen.

Wil je graag op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes over Burenberg? Registreer je nu via het formulier en volg alle ontwikkelingen vanop de eerste rij.